عضو این خبرخوان RSS شوید
راهنمای نصب دزدگیر منزل و اماکن

راهنمای نصب دزدگیر منزل و اماکن

 

بعضی از دزدگیر های اماکن دارای پیچیدگی نصب هستند که باید توسط یک شخص حرفه ای صورت بپذیرد. در عین حال برخی دیگر از دستگاه ها به صورت بسته های آماده ای ارائه می گردند که خودتان می توانید نصب نمایید.

نصب دزدگیر شامل قراردادن فیزیکی تجهیزات از جمله دستگاه، آژیر و سنسورها در جای مناسب است و سپس این تجهیزات باید به یکدیگر متصل شوند. برخی از سیستم ها با استفاده از سیم و برخی به صورت بیسیم به یکدیگر متصل می شوند.

جستجو کن
جستجو کن