۶ دلیل برای تبدیل دوربین آنالوگ به دوربین تحت شبکه

هنوز خیلی از زمانی که دوربین های مداربسته به عنوان نوآوری جدید به کسب و کارها معرفی شد و برای آنها آرامش خاطر و امنیت به ارمغان آورد، نمی گذرد. هرچند، امروزه کمپانی های مدرن سازنده دوربین های امنیتی، تکنولوژی دوربین های آنالوگ را منسوخ می دانند. استاندارد جدید صنعت دوربین های مداربسته به سوی دوربین های تحت شبکه گرایش پیدا کرده است.

عضو این خبرخوان RSS شوید
جستجو کن
جستجو کن