ما را دنبال کنید:

تشخیص دستکاری در دوربین مداربسته

تشخیص دستکاری در دوربین مداربسته

قابلیت Tamper detection یکی از آپشن های موجود در دوربین های تحت شبکه است که این امکان را فرآهم می کند که در زمانی که دوربین مورد دستکاری و تخریب قرار می گیرد بوسیله آلارم به شما اطلاع دهد. 
زمانی که این مسئله رخ می دهد و شخصی سعی بر صدمه زدن به دوربین داشته و یا به هر نحوی بخواهد جلوی کار آن را بگیرد و تصویر آن را بپوشاند،

آلارم ها به صدا در آمده و شما پس از اطلاع می توانید به سراغ تصاویر رفته و مسئله را بررسی نمایید. 

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین مداربسته ضد آب چیست؟

دوربین های مدار بسته Outdoor که مخصوص نصب در محیط های خارجی هستند طوری طراحی می شوند تا بتوانند در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم باشند و اجزای داخلی آنها از تخریب مصون بماند. به این دوربین ها به اصطلاح دوربین مداربسته ضد آب گفته می شود. دوربین مداربسته ضد آب در مدل های مختلف بولت، باکس و در دو نوع آنالوگ و IP عرضه می شوند. بعضی از این دوربین ها نیز دارای ویژگی های دیگری نظیر ویژگی ضد خرابکاری، امکان دید در شب و لنزهای قابل تنظیم  هستند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دوربین مداربسته

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دوربین مداربسته

یکی از بزرگ ترین دغدغه خریداران دوربین مداربسته همواره قیمت این سیستم ها بوده و هست .

این به این معنی نیست که دوربین مداربسته مورد نظر گران قیمت است و یا ارزان قیمت ، در هر دو صورت مساله این هست که آیا این دوربین مداربسته مورد نظر دارای قیمت واقعی متناسب با محصول هست و یا قیمت آن مناسب نیست .

اگر بتوانیم به خوبی تحلیل خصوصیات تاثیر گذار بر قیمت دوربین های مداربسته را انجام دهیم ممکن است با دوربین گران قیمتی رو به رو شویم که حتی دارای ارزش بالاتری نسبت به خصوصیاتش می باشد .

و بر عکس ممکن است دوربین مداربسته ای خیلی ارزان باشد ولی کماکان ارزش واقعی پایین تری داشته باشد .

کیفیت ضبط دست گاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط دست گاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط یک دسـتگاه DVRرا می توان از دو جهت مختلف بررسی کرد.

انــدازه یــا رزولوشــن تصویــر:

انـــدازه تصویــر نقــش زیــادی در ضبــط جزئیــات تصویــر دارد. طبیعتــا هرچــه انــدازه تصویــر ضبـــط شــده بزرگتــر باشــد شــما میتوانیــد جزئیــات بیشــتری را بازیابــی کنیــد. بـرای نشـان دادن انـدازه تصاویـر ضبـظ شـده در دسـتگاه هـای DVRعمومـا از قالـب هـای رزولوشـن تلویزیونــی اســتفاده میشــود.

 

دوربین مدار بسته مخفی و نحوه تشخیص آن

دوربین مدار بسته مخفی و نحوه تشخیص آن

از دوربیـن هـای مخفـی معمـولا در مواقعـی اسـتفاده مـی گـردد کـه شـخص مایـل بـه زیـر نظـر گرفتـن رفتـار و حـرکات فـرد یـا افـراد مختلـف و یـا حفاظـت از امـوال و یـا وســایلی خــاص اســت. دوربیــن هــای مــدار بســته مخفــی در ابعــاد و اشــکال مختلفــی سـاخته مـی شـوند کـه معمـولا سـاختاری شـبیه بـه یـک دوربیـن را نداشـته و همیـن دلیـل آنچنـان منجـر بـه جلـب توجـه نمـی شـوند.

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

در هنـــگام انتخـــاب یـــک سیســـتم دوربیـــن مداربســـته در اماکـــن مســـکونی یـــا تجــاری چندیـــن فاکتـــور مهـــم را بایـــد در نظـــر گرفـــت.

اگـــر در زمینـــه خریـــد دوربیـــن مداربســـته تحقیـــق کوچکـــی انجـــام داده باشـــید بــه احتمـــال زیــاد بـــه عبــارت ســـازگار بــا ONVIF نیــز برخــورد کــرده ایــد. امــا شــاید بــا معنــا و کاربــرد آن آشــنایی لازم را نداشــته باشــید.

فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

فریم در ثانیه (FPS)

همانطور که میدانید هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ثابت تشکیل شده که به صورت متوالی به نمایش در می آیند. این نمایش مسسلی وار در مغز انسان این تصور را ایجاد میکند که تصویر در حال حرکت است. طبیعتا هرچه تعداد تصاویر ثابت به وجود اورنده یک تصویر متحرک بیشتر باشد شما جزئیات بیشتری از حرکات را خواهد دید.

کاربرد BLC، HLC و WDR در دوربین مداربسته

کاربرد BLC، HLC و WDR در دوربین مداربسته

 HLC ،BLC و WDR در دوربین مداربسته

ویژگی های مختلفی در دوربین های مداربسته وجود دارد که مصرف کنندگان اغلب با عملکرد آن ها آشنایی ندارند. به همین جهت ممکن است در انتخاب محصول مورد نظر خود دچار اشتباه شوند. به همین جهت در این مقاله قصد داریم تا شما را با چند اصطلاح و ویژگی رایج در دوربین های مداربسته آشنا کنیم.  ویژگی هایی مانند HLC ،BLC و WDR و … برای کیفیت و وضوح تصاویر ویدئویی در دوربین مداربسته در شرایط مختلف نوردهی در طول روز بسیار مهم هستند.

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

قبل از پرداختن به مبحث قابلیت دستگاه DVR، بهتر است بدانیم این دستگاه چیست. دستگاه DVR در ساده ترین حالت، سرور سیستم امنیتی دوربین مداربسته است. در سیستم مداربسته آنالوگ (Analog)، دوربین های مداربسته به دستگاه DVR متصل می شوند. واژه DVR از کلمه لاتین Digital Video Recorder گرفته شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ دستگاه های ضبط ویدئو (Video Recorders) در لاس وگاس معرفی شدند.

در واقع می توان DVR را واسطی میان دوربین مداربسته و نمایشگر دانست. DVR تصاویر آنالوگ را از دوربین دریافت می کند، به داده های دیجیتال تبدیل می سازد، در هارد دیسک ذخیره سازی می کند و این داده ها بصورت تصاویر روی نمایشگر مانیتور می شوند.

راهنمای نصب دزدگیر منزل و اماکن

راهنمای نصب دزدگیر منزل و اماکن

 

بعضی از دزدگیر های اماکن دارای پیچیدگی نصب هستند که باید توسط یک شخص حرفه ای صورت بپذیرد. در عین حال برخی دیگر از دستگاه ها به صورت بسته های آماده ای ارائه می گردند که خودتان می توانید نصب نمایید.

نصب دزدگیر شامل قراردادن فیزیکی تجهیزات از جمله دستگاه، آژیر و سنسورها در جای مناسب است و سپس این تجهیزات باید به یکدیگر متصل شوند. برخی از سیستم ها با استفاده از سیم و برخی به صورت بیسیم به یکدیگر متصل می شوند.

جستجو کن
جستجو کن