کاربرد BLC، HLC و WDR در دوربین مداربسته

 HLC ،BLC و WDR در دوربین مداربسته

ویژگی های مختلفی در دوربین های مداربسته وجود دارد که مصرف کنندگان اغلب با عملکرد آن ها آشنایی ندارند. به همین جهت ممکن است در انتخاب محصول مورد نظر خود دچار اشتباه شوند. به همین جهت در این مقاله قصد داریم تا شما را با چند اصطلاح و ویژگی رایج در دوربین های مداربسته آشنا کنیم.  ویژگی هایی مانند HLC ،BLC و WDR و … برای کیفیت و وضوح تصاویر ویدئویی در دوربین مداربسته در شرایط مختلف نوردهی در طول روز بسیار مهم هستند.

فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

فریم در ثانیه (FPS)

همانطور که میدانید هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ثابت تشکیل شده که به صورت متوالی به نمایش در می آیند. این نمایش مسسلی وار در مغز انسان این تصور را ایجاد میکند که تصویر در حال حرکت است. طبیعتا هرچه تعداد تصاویر ثابت به وجود اورنده یک تصویر متحرک بیشتر باشد شما جزئیات بیشتری از حرکات را خواهد دید.

قابلیت UTC در دوربین مدار بسته چیست؟

در هنگام نصب دوربین مداربسته، زمان هایی پیش می آید که نصاب مجبور به نصب دوربین مداربسته بر روی سقف یا دیوار می شود. این کار البته باعث پیشگیری از دستکاری های خرابکارانه یا سایر عوامل می گردد. از جهتی این مسئله باعث می گردد تا دسترسی به دوربین ها جهت انجام تعمیرات، تنظیمات و ... دشوار گردد.
برای حل این موضوع تولیدکنندگان دست به ابداع تکنولوژی هایی زده اند که بتوان از راه دور این تنظیمات را انجام داد. یکی راه حل، استفاده از فناوری UTC است.

آشنایی با استاندارد ONVIFدر دوربین مداربسته

در هنـــگام انتخـــاب یـــک سیســـتم دوربیـــن مداربســـته در اماکـــن مســـکونی یـــا تجــاری چندیـــن فاکتـــور مهـــم را بایـــد در نظـــر گرفـــت.

اگـــر در زمینـــه خریـــد دوربیـــن مداربســـته تحقیـــق کوچکـــی انجـــام داده باشـــید بــه احتمـــال زیــاد بـــه عبــارت ســـازگار بــا ONVIF نیــز برخــورد کــرده ایــد. امــا شــاید بــا معنــا و کاربــرد آن آشــنایی لازم را نداشــته باشــید.

قابلیت ضبط Edge Recording دوربین مداربسته چیست؟

ذخیره سازی تصاویر دوربین مداربسته همواره یکی از چالش های پیشروی سیستم های امنیتی به شمار می رود. تجهیز و جمع آوری یک سیستم با کارایی بالا که در عین حال مقرون به صرفه نیز باشد، نیازمند دقت در انتخاب نوع سیستم مدار بسته است.
برای مثال گاهی بودجه شما این اجازه را نمی دهد که هزینه زیادی را صرف خرید هارد دیسک های متعدد و یا دستگاه های ضبط بزرگ کنید. همچنین شاید گستره کاری تان نیز آنطور ها هم وسیع نباشد و تنها نیازمند ثبت و ضبط اطلاعات کمی باشید. روش های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها استفاده از سیستم ضبط Edge recording است.

جستجو کن
جستجو کن