تفاوت NVR و DVR

تفاوت NVR و DVR

دستگاه ضبط دوربین مداربسته یکی از قسمت های اصلی سیستم های مداربسته است. این دستگاه ها دارای انواع مختلفی بوده و شامل دستگاه ضبط DVR در سیستم های مداربسته آنالوگ، دستگاه ضبط HD-DVR در دوربین های مداربسته آنالوگ HD، و دستگاه ضبط NVR در دوربین های مدار بسته تحت شبکه می باشد. DVR که مخفف Digital Video Recorder ( یا ضبط کننده ویدئویی دیجیتال ) است دستگاه رایج در سیستم های مداربسته آنالوگ و آنالوگ HD است. در این سیستم ها دوربین های آنالوگ و آنالوگ HD با استفاده از کابل کواکسیال به DVR متصل می گردند.

انتخاب مکان مناسب برای نصب دستگاه DVR و NVR

انتخاب مکان مناسب برای نصب دستگاه DVR و NVR

تجهیزات امنیتی به مثابه چشم و گوش یک مکان به حساب می آیند. وقوع هر اتفاق و رخدادی در مکان مورد نظر توسط دوربین های مداربسته ثبت و در دستگاه های ضبط (NVR یا DVR) ضبط می گردد و در صورت نیاز هشدار های لازم توسط این سیسیتم به کاربر می رسد. به همین دلیل باید مکان مناسبی را برای نصب این تجهیزات در نظر بگیرید که از نظر سارقین، افراد خرابکار و یا هر عامل بیرونی دیگری در امان باشد.

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

همه چیز درباره کاربرد، نحوه عملکرد و قابلیت دستگاه DVR

قبل از پرداختن به مبحث قابلیت دستگاه DVR، بهتر است بدانیم این دستگاه چیست. دستگاه DVR در ساده ترین حالت، سرور سیستم امنیتی دوربین مداربسته است. در سیستم مداربسته آنالوگ (Analog)، دوربین های مداربسته به دستگاه DVR متصل می شوند. واژه DVR از کلمه لاتین Digital Video Recorder گرفته شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ دستگاه های ضبط ویدئو (Video Recorders) در لاس وگاس معرفی شدند.

در واقع می توان DVR را واسطی میان دوربین مداربسته و نمایشگر دانست. DVR تصاویر آنالوگ را از دوربین دریافت می کند، به داده های دیجیتال تبدیل می سازد، در هارد دیسک ذخیره سازی می کند و این داده ها بصورت تصاویر روی نمایشگر مانیتور می شوند.

کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط دستگاهDVRبه چه عواملی وابسته است؟

کیفیت ضبط یک دسـتگاه DVRرا می توان از دو جهت مختلف بررسی کرد.

انــدازه یــا رزولوشــن تصویــر:

انـــدازه تصویــر نقــش زیــادی در ضبــط جزئیــات تصویــر دارد. طبیعتــا هرچــه انــدازه تصویــر ضبـــط شــده بزرگتــر باشــد شــما میتوانیــد جزئیــات بیشــتری را بازیابــی کنیــد. بـرای نشـان دادن انـدازه تصاویـر ضبـظ شـده در دسـتگاه هـای DVRعمومـا از قالـب هـای رزولوشـن تلویزیونــی اســتفاده میشــود.

 

عضو این خبرخوان RSS شوید
جستجو کن
جستجو کن