سایر شهرها

       پروژه های مسکونی:

نوع پروژه نام مجموعه نوع خدمات توضیحات پروژه
اجرا و مشاوره آقای عابدی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Video Park- دهق
مشاوره آقای کهنسال مشاوره تلفنی سمیرم -روستای حسین آباد
اجرا و مشاوره آقای کرمی دوربین مداربسته و سیستم اعلام سرقت برند Max Vision و  Paradox-چادگان
اجرا و مشاوره آقای طاعی خرید و نصب دوربین مداربسته برند RDS - سمیرم
اجرا و مشاوره آقای پیرمرادی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Top Cam- سمیرم
اجرا و مشاوره آقای افشاری  خرید و نصب دوربین مداربسته برند RDS- سمیرم
مشاوره آقای موسوی مشاوره تلفنی سمیرم روستای پهلو شکن
خرید آقای پیرمرادیان خرید دوربین مداربسته و تجهیزات برند Top Cam- سمیرم
خرید آقای بهرامیان خرید دوربین و سیستم اعلام سرقت برند RDS و B500-سمیرم
اجرا و مشاوره آقای آقایی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Hik Vision- سمیرم
مشاوره آقای حاج هاشمی مشاوره تلفنی شهرضا- خیابان جهارباغ
اجرا و مشاوره آقای شهبازی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Top Cam - داران قلعه ملک
اجرا و مشاوره آقای شهبازی خرید و نصب دوربین مداربسته برند Top Cam - داران ننادگان
اجرا و مشاوره آقای میرزایی خرید و نصب دوربین مداربسته برند RDS- داران

    پروژه های صنعتی:

نوع پروژه نام مجموعه نوع خدمات توضیحات پروژه
اجرا و مشاوره دامداری بیدگلی خرید و نصب دوربین مداربسته و GPS برند Max Vision- کاشان
مشاوره مجتمع کارگاهی امیرکبیر مشاوره حضوری شهرضا-آقای مقصودی
مشاوره دامداری توکلی مشاوره تلفنی داران-آقای توکلی
اجرا و مشاوره کارگاه MDF خرید و نصب دوربین مداربسته برند Dahua- شهرک صنعتی بزرگ علویجه
مشاوره مزرعه آقای احمدی مشاوره حضوری دهق- آقای احمدی
مشاوره کارگاه گلاب گیری مشاوره تلفنی کاشان روستای ساریان-آقای رضایی
اجرا و مشاوره خشکه پزی خرید و نصب دوربین مداربسته برندTop Cam-گلپایگان
مشاوره شرکت تعاونی مرغداری کاشان مشاوره تلفنی کاشان-آقای جمشیدی
مشاوره پرورش زنبور عسل دنا مشاوره حضوری علویجه-آقای ناظمی
جستجو کن
جستجو کن