فیلتر قیمت


0 500 0 ریال To 500 ریال

دوربین 4.2 مگاپیکسلی
72 LED
HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
SONY IMX 323
LENS 2.8 ~ 12
IP 66
موتورایز

0 ریال

2 مگاپیکسل
SONY IMX + NEXT CHIP 2441
وریفوکال 9-4
4 ARRAY LED
پلاک خوان
دید در شب عالی
OSD MENU-HLC-BLC-DWDR
کیس بزرگ 29 سانتی
برند SECUEASY

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
پلاک خوان
42 LED
دید درشب 50 متر
HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
APTINA 237
LENS 2.8-12 MM

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
4 ARRAY LED
UTC - HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
APTINA 806 + FULHAN 8536
لنز 6.3 میلیمتری
IP 66
کیس بزرگ

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
4 ARRAY LED
HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
APTINA 806 + FULHAN 8536
لنز 6.3 میلیمتری
IP 66
کیس بزرگ

0 ریال

دوربین 4.2 مگاپیکسلی
8 ARRAY LED
HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
TECHPOINT + TP 303
لنز 6.3 میلیمتری
IP 66- 3 IN 1
کیس بزرگ به همراه پایه هورینگ انتخابی

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
4 ARRAY LED
UTC MENU- HLC – BLC – DWDR
SONY IMX 323 + FULHAN 8536E
لنز 6.3 میلیمتری
کیس فلزی بزرگ 27 سانتیمتری
3 IN 1

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
6 ARRAY LED
HLC – BLC –DWDR-UTC
MENU
APTINA 0237 + XM 320
لنز 6.3 میلیمتری
METAL CASE
IP 66
کیس بزرگ 32 سانتی

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
2 POWER ARRAY LED
UTC MENU- HLC – BLC –
DWDR
SONY IMX 323 + NVP 2470
لنز 6.3 میلیمتری
کیس فلزی بزرگ 27 سانتیمتری
5 MP LENS

0 ریال

دوربین 2 مگاپیکسلی
4 POWER ARRAY LED
OSD MENU- HLC – BLC – DWDR
APTINA 0237 + NEXT CHIP 2441
لنز 6.3 میلیمتری
کیس فلزی بزرگ 31 سانتیمتری
دید در شب 40 متر
برند TECH-SAYO
4 IN 1

0 ریال

دوربین 4.2 مگاپیکسلی
UTC MENU- HLC – BLC –
DWDR
لنز 6.3 میلیمتری
کیس فلزی بزرگ 31 سانتیمتری
40 متر دید در شب
لنز 3 مگاپیکسلی

0 ریال

دوربین 40.2مگاپیکسلی
LED 36
HLC-BLC-DWDR-UTC MENU
XM 320 + 2235
3MP LENS
لنز 6.3 میلیمتری
کیس فلزی

0 ریال
جستجو کن
جستجو کن